Hieke Wienke J. op LinkedIn: 2024-01-08: De ontrafeling van Israëls China-strategie na 7 oktober -… (2024)

Hieke Wienke J.

Misdaadauteur, misdaadjournalist, Panorama, de Playboy, scenarist, researcher

 • Deze bijdrage melden

Gezien de rol die #China graag wil als bemiddelaar voor het Midden-Oosten is onderstaand artikel wellicht interessant! Door de ontmoeting in Peking te organiseren tussen rivaliserende Palestijnse groeperingen Hamas en Fatah hoopt #China zichzelf te presenteren als bemiddelaar voor het Midden-Oosten en als alternatief voor de Verenigde Staten en zijn westerse bondgenoten. (bron:NOS)Het standpunt van China gaat verder dan diplomatie, omdat het land zich aansluit bij de Palestijnen en anti-Israëlische propaganda op sociale media sponsort om de mondiale publieke opinie te beïnvloeden.Een #rapport van de #New York Times bracht een ongekende gezamenlijke campagne van China, Rusland en Iran aan het licht om Hamas te steunen. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat China deze anti-Israël-campagne op sociale media gebruikt om de VS te ondermijnen“De huidige keuze van China om het recht op terugkeer te steunen is een beloning voor het Palestijnse terrorisme, een flagrante inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Israël, vergelijkbaar met het feit dat Israël de onafhankelijkheid van Taiwan steunt.

2024-01-08: De ontrafeling van Israëls China-strategie na 7 oktober - IsraelCNN https://israelcnn.com
Interessant Commentaar

Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

Meer relevante bijdragen

 • Hieke Wienke J.

  Misdaadauteur, misdaadjournalist, Panorama, de Playboy, scenarist, researcher

  • Deze bijdrage melden

  Gisteravond heb ik door de #Holocaust film The #zone of #Interest geleerd hoe je met geen dramatische wendingen, geen interessante dialogen en geen muziek - alleen een soort van soundwall met geluiden die je niet wilt horen - het onvoorstelbare kunt verbeelden. Een meesterwerk over de vrouw & kinderen met hond van een kampcommandant die in hun droomhuis wonen met alles erop en eraan. Dat het droomhuis met grote tuin direct aan een vernietigingskamp grenst en de rijkelijke lunches genuttigd worden onder het rook van de schoorsteen is geen bezwaar. Althans, niet voor het gezin, wel voor de toeschouwer. Het dagelijks leven in het huis met veel bedrijvigheid en de zakelijke gesprekken over logistieke problemen rond de Endlösung wordt op afstand geregistreerd. Er is geen enkele close-up van de personages noch de hond. Wel van de bloemen die de vrouw in de tuin plant om de muur, die het huis van het kamp scheidt, weg te moffelen.Jonathan #Glazer heeft ook vooral een film willen maken over de ‘#banaliteit van het #kwaad’: doodgewone mensen die in staat zijn tot de meest vreselijke dingen omdat niemand zich individueel verantwoordelijkheid voelt. “For me, this is not a film about the past. It’s trying to be about now, and about us and our similarity to the perpetrators…”

  The Zone of Interest - Filmkrant filmkrant.nl

  1

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Hieke Wienke J.

  Misdaadauteur, misdaadjournalist, Panorama, de Playboy, scenarist, researcher

  Aanrader! Katt #Williams: Woke foke Katt Williams Wants to Show You the ReceiptsAfter setting the internet aflame earlier this year when he slammed several other comedians in a viral interview, he plans to say more of what’s on his mind in a rare live special on #Netflix. (Bron NY times)Katt showing time in the comedy world pays off. So much original material in a one hour special, nothing he said seemed reused or dated. His comedy is always relevant to social themes this hour special is definitely no different and keeps you wanting more of his outrageously honest views.Zijn blik op witte slaven😂Vrijwel alle volkeren zijn wel eens slaaf geweest in de geschiedenis. Witte mensen ook. En die waren de slechtste slaven ooit. Altijd maar klagen tijdens het werk en vragen naar de personeelsmanager. Die hebben we hier niet! Als ze 45 minuten in het veld werken lopen ze al weg om zonnebrandcrème te halen en dan ook nog op country muziek de oogst binnenhalen. Werkt van geen kant!

  Katt Williams: Woke Foke | Official Trailer | Netflix

  https://www.youtube.com/

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Hieke Wienke J.

  Misdaadauteur, misdaadjournalist, Panorama, de Playboy, scenarist, researcher

  • Deze bijdrage melden

  Frank #Stella a painter, sculptor and printmaker died on Saturday at his home in Manhattan. He was 87.“I always get into arguments with people who want to retain the old values in painting — the humanistic values that they always find on the canvas,” he remarked in an oft-quoted 1966 interview with Art News. “If you pin them down, they always end up asserting that there is something there besides the paint on the canvas. My painting is based on the fact that only what can be seen there is there.“If the painting were lean enough, accurate enough or right enough,” he added, “you would just be able to look at it. All I want anyone to get out of my paintings is the fact that you can see the whole idea without any conclusion. … What you see is what you see.”

  Frank Stella, celebrated artist of minimalist power, dies at 87 washingtonpost.com

  1

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Hieke Wienke J.

  Misdaadauteur, misdaadjournalist, Panorama, de Playboy, scenarist, researcher

  • Deze bijdrage melden

  Pas twaalf jaar later worden in Nederland en Spanje zeven mensen aangehouden, onder wie twee KLM- medewerkers. Een van hen, Ramazan N., die in 2013 in beeld komt, is dan al geruime tijd het middelpunt van een undercoveroperatie. N. is zonder het te weten van 6 november 2014 tot en met 14 januari 2017 ‘maatje’ geworden met undercoveragenten, waarbij één zich voordeed als een vermogende investeerder en de ander als diens chauffeur.

  Wie pleegden in Nederland de grootste diamanten- en juwelenroven ooit? panorama.nl

  4

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Hieke Wienke J.

  Misdaadauteur, misdaadjournalist, Panorama, de Playboy, scenarist, researcher

  • Deze bijdrage melden

  Persoonlijk val ik niet voor diamanten maar heb wel een fascinatie voor spectaculaire diamantrovers😉Vanaf vandaag te koop en te lezen in de #Panorama mijn verhaal over de grootste diamantroof uit de Nederlandse geschiedenis en hoe Panorama onderdeel werd van een undercoveroperatie…En op zoek naar de roots van The #Pink #Panthers die met sloophamer hun slag slaan op de kunstbeurs TEFAF in Maastricht…De kop van het artikel is een mooi citaat van de overleden misdaadjournalist Hendrik Jan #Korterink

  Panorama 18 ligt nú in de schappen: dit lees je in de nieuwe editie panorama.nl

  2

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Hieke Wienke J.

  Misdaadauteur, misdaadjournalist, Panorama, de Playboy, scenarist, researcher

  • Deze bijdrage melden

  Among approximately 60,000 Israelis evacuated from northern Israel after months of cross-border fighting, Partush and her children are staying temporarily in another kibbutz, and she isn’t sure if she wants to return to Malkiya. Nearly 91,000 people from south Lebanon have also been displaced. Israel and Hezbollah have been engaged in escalating daily cross-border strikes over the past six months - in parallel with the war in Gaza - and their increasing range and sophistication has spurred fears of a wider regional conflict.ps://https://lnkd.in/ea6Ccnwb

  Israelis evacuated from the Lebanese border wonder if they'll ever return apnews.com
  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Hieke Wienke J.

  Misdaadauteur, misdaadjournalist, Panorama, de Playboy, scenarist, researcher

  • Deze bijdrage melden

  Ik lees hier in het nieuws weinig over. De strijd aan de grens van Libanon heeft ook al tienduizenden Israëliërs uit hun woongebied verjaagd. #Israel and #Hezbollah have been engaged in escalating daily cross-border strikes over the past six months - in parallel with the war in Gaza - and their increasing range and sophistication has spurred fears of a wider regional conflict.Like Hamas, the militant Palestinian group battling Israel in Gaza, Hezbollah has a network of tunnels to move fighters and weapons around. Its fighters have also been training for more than a decade with Syrian President Bashar al-Assad's forces.Hezbollah has so far restricted its attacks to a strip of northern Israel, seeking to draw Israeli forces away from Gaza. Israel has said it is ready to push Hezbollah back from the border, but it is unclear how.

  Residents of northern Israel brace for possible all-out war with Hezbollah reuters.com

  1

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Hieke Wienke J.

  Misdaadauteur, misdaadjournalist, Panorama, de Playboy, scenarist, researcher

  • Deze bijdrage melden

  Ook andere interessante discussies in #Buitenhof: Zes weken voor de Europese verkiezingen werd er op de Conservative Political Action Conference Hungary (CPAC) gesproken over de toekomst van Europa. Te gast: Gerolf #Annemans,Europarlementariër voor Vlaams Belang en Volt-partijleider, Laurens #Dassen die uiteraard heel andere standpunten hebben wat betreft de #EU. Voor de een een soort dictatuur die de nationale vrijheid aantast en de andere die juist in een complexe tijd met nieuwe geopolitieke machtsverhoudingen voor meer samenwerking is om Europa weerbaarder te maken.En in aanloop naar de Nationale #Dodenherdenking: Journalist Sinan #Canen theatermaker en filosoof Jaïr #Stranders schuiven aan over hoe Nederland herdenkt in een tijd van oplopende spanningen. Eén pleidooi voor een sterk #midden naast polariserende groepen die elkaar uitschelden ipv dialoog aangaan mbt oorlog Midden-Oosten.

  Buitenhof: elke zondag met gezaghebbende gasten die kritisch worden bevraagd op hun expertise, verantwoordelijkheid en waar nodig op hun geloofwaardigheid. vpro.nl
  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Hieke Wienke J.

  Misdaadauteur, misdaadjournalist, Panorama, de Playboy, scenarist, researcher

  • Deze bijdrage melden

  Te gast bij #Buitenhof cabaretier & filosoof Tim #Fransen die vooruitgangsdenken vanaf de 17e eeuw en later het liberalisme analyseert op wat het ons gebracht heeft: veel goeds maar ook veel slechts. Uiteindelijk moet er een goede balans komen tussen privégeluk - eigenbelang - en oog hebben voor gemeenschapszin om tot een weerbaardere samenleving te komen. Volgens Tim Fransen is het tijd dat we afscheid nemen van het liberale vooruitgangsdenken. Want ons geloof in deze vooruitgang onderschat, is wat er nodig is voor een duurzame democratie.

  Filosofiespecial: Tim Fransen - In onze tijd: leven in het calamiteitperk - Arminius https://arminius.nl

  2

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

Hieke Wienke J. op LinkedIn: 2024-01-08: De ontrafeling van Israëls China-strategie na 7 oktober -… (26)

Hieke Wienke J. op LinkedIn: 2024-01-08: De ontrafeling van Israëls China-strategie na 7 oktober -… (27)

342 volgers

 • 176 bijdragen

Profiel weergeven

Volgen
Hieke Wienke J. op LinkedIn: 2024-01-08: De ontrafeling van Israëls China-strategie na 7 oktober -… (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 5675

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.