Je financiële situatie na overlijden van je partner | Interpolis (2024)

 • Ga direct naar: Inhoud
 • Ga direct naar: Footer
 • Particulier
 • Zakelijk
 • Agrarisch

  Inloggen

  Ik kom ergens anders voor

  Je financiële situatie na overlijden van je partner | Interpolis (4)

  Red jij het financieel alleen wanneer je partner overlijdt?

  Praat nu met je partner over geld voor wanneer 1 van jullie er niet meer is. Het klinkt niet leuk, maar het is wel verstandig. Soms is er namelijk niets geregeld wanneer iemand overlijdt, en dat wil je voorkomen. Blijf rustig en praat zakelijk over inkomsten, uitgaven, en regel dingen zoals bankrekeningen en wachtwoorden. Het gaat erom dat je nu met een gerust hart kunt genieten van het leven.

  Je financiële situatie na overlijden van je partner | Interpolis (5)

  Bespreek je financiële situatie.

  Het praten over het overlijden van 1 van jullie, is moeilijk en niet gezellig. Het is wel verstandig. Te vaak komt het voor dat er weinig tot niets is geregeld wanneer iemand overlijdt. Bescherm jezelf en je geliefden, ga het gesprek aan en regel je financiële situatie wanneer je partner overlijdt. Dan kun je nu met een gerust hart van het leven genieten.

  We willen je helpen bij het gesprek, met de vragen uit de Interpolis kletspot.​

  Ontdek de Interpolis kletspot

  Je financiële situatie na overlijden van je partner | Interpolis (6)

  Tip: houd het zakelijk.

  Bij het bespreken van de financiële situatie wanneer 1 van jullie overlijdt, is het belangrijk om zakelijk te blijven. Vaak gaat het nadenken over het verlies namelijk al gepaard met veel emoties. Wees eerlijk naar elkaar en praat kalm en rustig over inkomsten en mogelijke schulden. En probeer emoties te vermijden. Dit is niet het moment om verdrietig te zijn over een verlies dat meestal ver in de toekomst ligt.

  Je financiële situatie na overlijden van je partner | Interpolis (7)

  Breng je inkomsten en uitgaven in beeld.

  Misschien heb je perfect in beeld wat erin komt en eruit gaat. Dat is mooi, want dan kun je uitrekenen wat er gebeurt als er een inkomen wegvalt. Of je kunt berekenen wat het betekent als het inkomen van je partner wegvalt, en jij afhankelijk wordt van een ANW-uitkering of nabestaanden­pensioen. Heb je hulp nodig om je inkomsten en uitgaven in beeld te krijgen? Het huishoudboekje van Rabobank kan je helpen.

  Je financiële situatie na overlijden van je partner | Interpolis (8)

  Wat heb je al geregeld?

  Naast je inkomsten en uitgaven is het ook fijn om een goed overzicht te hebben van bijvoorbeeld jullie bankrekeningen, contracten, abonnementen en wachtwoorden. Denk ook aan op wiens naam het huis of het huurcontract staat, en welke inlogcodes jullie hebben voor bijvoorbeeld de energieleverancier. Zijn jullie elkaars erfgenaam? En als er kinderen zijn, hoe is dat geregeld? Maak een goed overzicht voor jezelf en je partner, en spreek met elkaar af waar je dit opbergt. Een fijn idee dat dingen geregeld zijn wanneer je partner overlijdt.

  Je financiële situatie na overlijden van je partner | Interpolis (9)

  Heb je tijdelijk een extra geldbedrag nodig?

  Kom je erachter dat je achterblijft met te weinig geld om rond te komen wanneer je partner overlijdt? Of denk je dat je na het overlijden tijdelijk extra geld nodig hebt? Dan is het verstandig om een overlijdens­risico­verzekering op het leven van je partner af te sluiten. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit wanneer je partner overlijdt.

  Bekijk de overlijdensrisicoverzekering

  Je financiële situatie na overlijden van je partner | Interpolis (10)

  Kun je je huur betalen als 1 inkomen wegvalt?

  Een overlijden heeft emotionele én financiële gevolgen. Kan jij of je partner de huur nog wel betalen als er een inkomen wegvalt? Kun je nog wel in je huurwoning blijven als je partner er niet meer is? Wij zetten 4 tips op een rij.

  Bekijk de tips

  Verzekeren Artikel Maaike kiest zekerheid met een ORV: ‘We willen zorgen voor onze meisjes’
  Verzekeren Artikel Waarom Joyce kiest voor een ORV
  Verzekeren Artikel Dit is waarom Arno kiest voor een ORV
  Je financiële situatie na overlijden van je partner | Interpolis (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Greg Kuvalis

  Last Updated:

  Views: 5689

  Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

  Reviews: 86% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Greg Kuvalis

  Birthday: 1996-12-20

  Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

  Phone: +68218650356656

  Job: IT Representative

  Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

  Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.