Leer voorspellen wanneer er goede golven zijn in 10 minuten. — IAMPEPIJN (2024)

Kunnen inschatten hoe de golven zullen breken is een belangrijk onderdeel van het surfen. Wanneer ga je het water in en hoe weet je of er goede golven zijn? Waar kun je de surfvoorspellingen opzoeken en waar moet je op letten?

Websites

Door de weersvoorspellingen in de gaten te houden kun je vrij goed voorspellen of er goede golven gaan komen. Zo voorkom je dat je stoked op het strand staat, maar teleurgesteld wordt omdat er geen goede golven zijn of dat je juist een hele goede surf sessie misloopt, omdat je niet wist dat er golven waren. Hiervoor kun je verschillende websites raadplegen.

 1. Windguru.cz

  Op windguru.cz kun je onder andere de windsnelheid, windrichting, swell, golfperiode en golfrichting zien. Vooral wat betreft de windvoorspelling is deze website voor Nederland het meest betrouwbaar. “Ik kijk zelf voor mijn locale spot Scheveningen ook wel eens op johnswind.nl om te kijken of er wind is. Deze website laat de windmeter zien die op Hoek van Holland staat, dus dit geeft iets accurater weer hoeveel wind er op dat moment is” - Pepijn

 2. Magicseaweed.com

  Magicseaweed is vergelijkbaar met windguru en wordt daarom ook veel gebruikt door surfers om de surfomstandigheden te bekijken. Magicseaweed is vooral betrouwbaar voor de swell, maar geeft een minder accuraat beeld van de wind. De wind kan in Nederland veel invloed hebben op de golven. Daarom is Magicseaweed een handige website als je gaat surfen in het buitenland, maar geeft windguru accuratere voorspellingen voor Nederland.

Live webcams

Daarnaast hebben veel surfspots in Nederland live webcams hangen die je online kunt checken om te zien of er goede golven zijn. Voor Scheveningen is dit bijvoorbeeld http://www.scheveningenlive.nl/. Het is altijd handig om even voor de zekerheid de webcam te checken, voordat je richting het strand vertrekt.

 1. Surfweer.nl / surf sms

  Tegen een bijdrage kun je surf smsjes ontvangen van Tobias. Hij stuurt je dan een sms met een overzicht van spots waar de weersvoorspellingen goed zijn.

 2. Goedegolven.nl

  Een nieuwe service in Nederland is het leren voorspellen van de golven in een online leeromgeving. Je leert hoe je de weerkaarten en websites moet lezen voor een goede prijs van 69 euro kan je meteen beginnen. Gebruik kortingscode “gg4iampepijn” voor 10 euro korting op de cursus.

Waar moet je op letten?

Een combinatie van factoren zorgt er uiteindelijk voor of er mooie surf is of niet. Algemeen geldt dat er net voordat een storm aan land komt en net als de storm gaat liggen er iets betere en meer cleane golven zijn, dat zijn dus momenten om de webcam in de gaten te houden. Maar ook tijdens de harde wind van de storm kun je surfen, al is het dan wel iets rommeliger. Als je de weersvoorspellingen checkt, kun je op de volgende dingen letten:

Swell

Het allerbelangrijkste om naar te kijken om te weten of er goede golven zijn is te kijken of er swell is of niet. Swell is de energie die zich door de oceaan verplaatst en bij de kust omvalt als een (hopelijk) surfbare golf. Er zijn twee soorten swells: wind swell en ground swell. Beiden worden gegenereerd door wind.. Echter is er een verschil:

 • Windswell ontstaat door een storm dichtbij. Hierdoor krijg je harde wind, korte golven, weinig periode, vaak rommelig golven en veel wind aan land. Dit type swell hebben we vaak in Nederland door stormen die aan land komen. Wind swell zorgt wel voor golven, maar die zijn vaak niet super mooi.

 • Groundswell wordt daarentegen gecreëerd door een storm verder weg op de zee/oceaan. In Nederland krijgen we groundswell als er bijvoorbeeld vanaf de Atlantische Oceaan een storm via Ijsland de Noordzee in komt. Deze swell heeft vaak een hogere periode, krachtige golven en minder wind. Helaas komt deze swell hier minder vaak voor, omdat we een kleine en ondiepe Noordzee hebben en Engeland vaak in de weg van de swell ligt.

Om te weten of er een swell is, zou je websites kunnen bekijken die de boeien laten zien, maar dit is een grote stap en ook niet altijd even betrouwbaar. Websites als Magicseaweed en Windguru geven ook aan hoe groot de swell is. Als je weet dat er swell is en wind, dan weet je dat je in ieder geval kan surfen.

Wind

Een heel belangrijk onderdeel wat invloed heeft op de golven is de windsnelheid en windrichting. Windguru geeft betrouwbare informatie over de wind. Laten we even door windguru lopen met de Nederlandse kust in gedachte:

 • De eerste twee balkjes geven de windsnelheid aan en het derde balkje de windrichting.

 • Waarschijnlijk zie je deze snelheid weergegeven in knopen als je de website opent. Als je vijf keer hierop klikt zie je de wind aangegeven in beaufort. Vaak als de windrichting offshore (oostenwind) is en het waait harder dan 3 beaufort, worden alle golven platgewaaid.

 • Met harde offshore wind lastig om in te peddelen, omdat de golven platter zijn dan normaal.

 • Als er swell is geldt voor Scheveningen dat er met zuidwest tot noordoost vaak wel golven zijn, dan is het de moeite waard om de webcam te checken om er zeker van te zijn dat er golven zijn.

 • Welke wind goed werkt is per spot net iets anders. Zo kan Zuid-westen wind voor mooie golven zorgen in Scheveningen en de Domburg, maar is het juist slechter bij een spot zoals Wijk aan Zee omdat daar een te lang havenhoofd ligt. Westenwind werkt daarom beter bij een Wijk aan Zee en eigenlijk vrijwel alle spots in Nederland omdat de wind dan pal op het land staat.

 • Over het algemeen kun je wel zeggen dat alles tussen zuid-westen-, westen- noord-oosten wind goed is om te surfen in Nederland.

Golfrichting

Ook de golfrichting bepaald deels hoe de golven zullen lopen. Om Scheveningen als voorbeeld te gebruiken kunnen de golven anders zijn met verschillende golfrichtingen.

 • Met zuid-westen wind en zuid-westen swell geeft dit vaak veel linkse golven die schuin het land aankomen. Dat betekent ook dat het niet veel zin heeft om naar rechts te surfen met deze golfrichting.

 • Met een golfrichting uit het noorden, breken de golven zowel naar links als rechts, maar zullen ze vaak naar rechts krachtiger zijn.

 • Bij westen swell breken de golven zowel naar links als naar rechts goed omdat de golfrichting recht op de kust is.

 • Bij noordwesten swell is de periode vaak wat hoger, omdat de swell dan vaak van ver uit de Noordzee kan komen. Dan komen er vaak wat hogere golven door in Noord-Holland dan in Zuid-Holland.

 • De richting van de golven zorgt er ook voor dat de golven op verschillende plekken op de zandbanken zullen breken, het is dus goed om te kijken waar de golven het beste breken voordat je het water in gaat (zie golfkeuze artikel).

Golfperiode

De golfperiode geeft aan hoeveel seconden er tussen de golven zitten op zee (dit kan verschillen wanneer de golven aan land komen). Een hogere periode zorgt ervoor dat de golven iets groter en krachtiger worden en iets mooier uitgelijnd zijn.

Er is een sweet spot bij elke spot bij welke golfperiode de golven precies goed zijn. Deze sweet spot verschilt per surfspot, zo is een periode van 7/8 seconden in Frankrijk super goed, maar zorgt een periode van 8 seconden of hoger in Nederland vaak voor close outs (golven die in één keer breken). De zandbanken in Nederland trekken zo’n hoge periode swell dan niet, waardoor de golven te ver achterin de zee breken.

In Nederland hoef je eigenlijk niet te veel op de periode te letten, dit kun je wel doen als je in het buitenland bent. Dan geldt vaak hoe hoger de periode hoe beter de golven. De periode kan er dan ook voor zorgen dat de golven ook een stuk hoger worden dan de swell aangeeft. Zo kunnen de golven met een periode van 20 seconden en een 1 meter swell wel twee meter of hoger zijn.

Getijde

Als laatste speelt het getij een grote rol in hoe de golven op een surfspot breken. Dit heeft ermee te maken dat de golven op een andere manier op de zandbanken breken met hoogtij, midtij en laagtij.

Zo zijn de golven in Scheveningen bij laagtij eerder kruimelig en krijg je met hoogtij andere soort golven. Maar hoe de golven breken met hoogtij en laagtij, kan ook veranderen doordat zandbanken altijd veranderen. De zandbanken kunnen bijvoorbeeld na een hele grote storm opeens anders liggen dan ervoor. Zo kan de surf voor een bepaalde periode met hoogtij beter zijn, maar dat het na een harde storm weer iets beter wordt met laagtij.

Om hier gevoel voor te krijgen is een kwestie van ervaring, dus veel surfen en ervaren wat de golven doen bij welk tij. Vaak als je naar een nieuwe spot gaat is het ook handig om de golven te bekijken bij laagtij, opkomend tij, hoogtij en afgaand tij, om een volledig beeld te hebben hoe de golven breken en wat het beste is. Je kunt hier dan een mental note van maken of zelfs een logboek bijhouden, om in kaart te brengen welke omstandigheden goed werken bij een spot. Magic seaweed laat zien hoe laat het hoogtij en laagtij is.

Best practices:

Al met al zijn er dus verschillende omstandigheden die samen bepalen of er goede golven zullen zijn. Goed in kunnen schatten wanneer er goede golven zijn is een kwestie van heel veel uitzoeken, en altijd kijken met welke swell, met welk tij, met welke wind en met welke periode de golven op een spot goed breken. Dit zijn mijn drie beste tips om goed te leren voorspellen:

 1. Bekijk elke dag de voorspellingen, ook al ga je niet surfen en kijk of je er totaal naast zit of juist dichtbij. Vraag jezelf af waarom de golven zijn zoals ze zijn en pas je voorspelling aan.

 2. Maak een persoonlijke voorspelling voordat je checkt of het daadwerkelijk ook surfbaar is.

 3. Schrijf in een logboekje/notitie op wanneer er ergens goede golven zijn. Denk aan spot, getij, windrichting, windsnelheid, golfrichting, golfhoogte en periode.

Door een logboek te maken met je eigen voorspellingen zorg je ervoor dat je met dezelfde omstandigheden niet hoeft te twijfelen of het surfbaar wordt en weet je met andere omstandigheden dat het misschien niet de moeite waard wordt om naar de zee te rijden. Vanaf nu weet je precies hoe je golven moet voorspellen. Succes!

Leer voorspellen wanneer er goede golven zijn in 10 minuten. — IAMPEPIJN (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 6329

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.